analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Aktualności
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Aktualności

Ustalenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zespół KarStanS Sp. z o.o. realizuje dla Urzędu Miasta Torunia usługę polegającą na:

- ustaleniu kosztów funkcjonowania w roku 2013 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenia Gminy Miasta Toruń, obejmujących koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak również koszt utworzenia i urzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszt obsługi odministracyjnej systemu.

- wskazanie preferowanego sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym porównanie sposobów naliczania tej stawki wskazanych w art. 6 j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),

- ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń (w tym również ustalanie niższej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.