analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
O firmie
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Historia

KarStanS Sp. z o. o. powstała w lipcu 1990 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie, rozwijając się i dostosowując do zmieniających się realiów gospodarczych w taki sposób, aby jak najlepiej służyć swoim Klientom.

W pierwszym etapie rozwoju Spółki do najważniejszych kierunków działalności należało doradztwo w zakresie przekształceń własnościowych w ramach przeprowadzonych procesów prywatyzacyjnych. KarStanS sp. z o.o. uczestniczyła w prywatyzacji kilkudziesięciu przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Do grupy największych prywatyzowanych przedsiębiorstw należą między innymi: 

  • 1990-1991 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Fabryka Cukiernicza „Kopernik” SA i inne;
  • 1992-1993 Toruńskie Zakłady Aparatury Elektrycznej Apator SA i inne;

Doświadczenia te stały się przydatne w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych w latach 1995 – 1998. Restrukturyzacja Kombinatu Budowlanego w Toruniu, przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 2,5 tysiąca pracowników, to proces zakończony ogromnym sukcesem. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego MERA-OBREUS w Toruniu to jeden z pierwszych tego typu projektów przeprowadzonych przez KarStanS sp. z o.o. pod nadzorem dr Marii Anny Karwowskiej. Przedsiębiorstwa, które z naszym udziałem przeszły przez proces prywatyzacji lub restrukturyzacji wciąż znajdują się w dobrej kondycji ekonomicznej.

W tamtym okresie Spółka zajmowała się także prowadzeniem doradztwa dla Programu SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). KarStnanS sp. zo.o. jako jedna z pierwszych na rynku firma prowadziła szkolenia z zakresu analizy finansowej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców indywidualnych (m.in. dla Banku PKO BP).

Od 1990 po dziś dzień, firma zajmuje się między innymi, wyceną majątku przedsiębiorstw i spółek oraz wartości akcji (m.in. zrealizowano wyceny na zlecenie Skarbu Państwa dla 26 przedsiębiorstw). W ciągu ostatnich kilkunastu lat KarStanS Sp. z o. o. wykonała kilkaset analiz sytuacji ekonomiczno-finansowych firm, prognoz oraz biznes planów. KarStanS Sp. z o.o. posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie opracowywania projektów związanych z planowanymi powiązaniami kapitałowymi, kontraktami handlowymi, rozszerzaniem lub podejmowaniem działalności gospodarczej oraz szeroko pojętym doradztwem dla potrzeb banków. Spółka zajmuje się także sporządzaniem strategii działania przedsiębiorstw oraz opracowań na temat struktury organizacyjno-prawnej i modelu funkcjonowania.

W 1997 uczestniczyliśmy w projekcie UNIDO (Kaliningrad 2000).

Gdy tylko pojawiła się możliwość uzyskiwania funduszy europejskich dla polskich przedsiębiorstw, KarStanS sp. z o.o. stała się bardzo aktywna na tym polu.

Od 2000 roku, Spółka zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu pozyskiwania środków w ramach pomocy publicznej, EFS, EFRR i Europejskich Funduszy Przedakcesyjnych. Firma KarStanS Sp. z o. o. brała także udział w Europejskim Programie Rozwoju PHARE w zakresie tworzenia modelu opieki środowiskowej w służbie zdrowia. Prezes Zarządu dr Maria Anna Karwowska za projekt ten otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Od 4 lipca 2003 roku firma KarStanS pracowała jako akredytowany wykonawca usług w ramach programu Unii Europejskiej "Program Rozwoju Przedsiębiorstw" oraz "Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W roku 2004 KarStanS Sp. z o. o. sporządziła pierwszy Projekt w ramach Funduszy Strukturalnych. W ramach funduszy środków publicznych Spółka realizowała projekty ukierunkowane na pozyskanie dotacji, w szczególności na wsparcie nowych inwestycji i pomoc horyzontalną. Firma opracowywała projekty wnioskujące o finansowe wsparcie inwestycji poprzez pożyczki preferencyjne. Zdecydowana większość złożonych aplikacji o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, które przygotowywała KarStanS Sp. z o. o. na zlecenie swoich klientów, otrzymało dotacje.

W połowie lat 2000 KarStans Sp. z o.o. poszerzył swoją ofertę o realizację badań ewaluacyjnych i analizy społeczno - gospodarcze. Badania takie realizowane są zarówno na zlecenia przedsiębiorstw prywatnych jak i jednostek publicznych.

W latach 2010-2011 zespół KarStanS realizował projekty doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Controlling – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem”. Dzięki wsparciu, udzielono pomocy doradczej dla dwudziestu małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.